SPLOŠNA PRAVILA UPORABE SPLETNEGA PORTALA „MAKE-UP“

VSEBINA

 1. Pristop k portalu
 2. Registracija
 3. Intelektualna lastnina
 4. Uporaba spletne strani
 5. Podatki, ki so navedeni na spletni strani
 6. Osebni podatki
 7. Sprememba spletne strani in pogoji uporabe
 8. Manager in spletno gostovanje

1. PRISTOP K PORTALU

Spletni portal „Make-up“ (Portal) Vam želi dobrodošlico. Za pristop in uporabo tega Portala morate imeti veljaven e-poštni naslov.

S pristopom k Portalu sprejemate v celoti Splošna pravila uporabe Portala (Splošna pravila) in ste jim dolžni slediti. V primeru nespoštovanja Splošnih pravil Vam je lahko prepovedan pristop k Portalu, o čem boste obveščeni v najkrajšem možnem roku. Pristop k Portalu predstavlja hkrati tudi sprejemanje piškotkov (cookies).

Portal se bo trudil, da bo spletna stran vedno dostopna, vendar pa ne more zagotoviti, da bo tako v vseh okoliščinah. Pristop k Portalu je lahko omejen, zaradi vzdrževanja, ažuriranja, pa tudi zaradi tehničnih napak ali drugih razlogov, na katere nimamo vpliva.

2. Registracija

Po pristopu k Portalu Vam bo ponujeno, da se registrirate. Če ste še vedno mladoletni, za registracijo je potrebno soglasje Vaših staršev ali zakonitih skrbnikov. Za registracijo izpolnite pristopnico ter posebej podatke v poljih, ki so označena z zvezdico. Z izpolnjevanjem in oddajanjem pristopnice potrjujete, da so vsi podatki, ki so navedeni v njej, točni in da dokazujejo Vašo identiteto. Pristopnice bodo shranjene v našem informacijskem sistemu. Netočne in nepopolne pristopnice ne bodo obravnavane in so lahko razlog za prepoved nadaljnjega pristopa k Portalu. Prosimo, da nas obvestite o vseh spremembah v zvezi s podatki iz pristopnice, ki morajo obvezno biti vneseni (označeni z zvezdico). K Portalu lahko pristopite tudi brez izpolnjevanja pristopnice, vendar to lahko omeji možnosti za sprejem določenih vsebin, izdelkov ali pogojev, ki jih ponuja Portal.

Pristop k nekaterim podstranem Portala je lahko pogojen z uporabo individualnega gesla. V tem primeru sami določite geslo, z možnostjo, da ga lahko spremenite kadar koli. V razmerju do tretjih oseb sami zagotavljate varnost gesla in sprejemate odgovornost za morebitne zlorabe. Portal Vam bo zagotovil možnost, da prijavite vsak primer zlorabe svojega gesla.

3. INTELEKTUALNA LASTNINA

Spletna stran in vsi njeni elementi (blagovne znamke, brendi, besedila, fotografije, video posnetki, avtorske pravice in vse druge pravice, brez omejitve) so registrirani oziroma zaščiteni kot intelektualna lastnina (all rights reserved).

Uporabnik Portala ni pooblaščen, da Portal oz. vsebine, ki so dostopne na Portalu, uporabi v katere koli druge namene, razen v osebne oziroma zasebne namene. Uporaba, kopiranje ali predstavitev Portala oziroma njegove vsebine (v celoti ali delno) ali njegovih drugih elementov v katere koli druge namene, v medijih ali na kakršen koli drugi način, ni dovoljeno in predvsem, brez omejitev, v komercialne namene. Izjemoma ste lahko pooblaščeni, da kopirate ali na drugi način uporabite nekatero izmed vsebin na Portalu, s tem, da takšno pooblastilo mora biti izrecno navedeno v vsakem konkretnem primeru. Zahteve za pooblastila se naslovijo na: office@make-up.sl.

4. UPORABA SPLETNE STRANI

Uporaba Portala pomeni, da imate vse potrebne naprave in programsko opremo za uporabo. Splet ne zagotavlja varnosti, razpoložljivosti in celovitosti prenosa podatkov, zato Portal ne odgovarja v primeru napak, opustitev, izbrisov, zamud ali drugih (predvsem zaradi virusa) pomanjkljivosti v komunikacijskih povezavah, računalniških komponentah in programski opremi, do katerih sploh nima dostopa ali, ki izhajajo v primeru nepooblaščenega pristopa k Portalu ali razgradnje vsebin, objavljenih na Portalu.

Portal se ne sme uporabljati za širjenje vsebin, ki niso dovoljene z ustavo, zakonom ali s splošnimi moralnimi načeli. Prepovedana je uporaba Portala za namene politične propagande, objavljanja oglaševalskih vsebin ali širjenje splošno motečih informacij.

V primeru, da ste nastavili kakršno koli vsebino na Portalu, jamčite, da ste za to morali pridobiti vse pravice in potrebna pooblastila, in za takšno namestitev oziroma - uporabo, ste izključno sami odgovorni. Priporočilo portala je, da ne nastavljate vsebin (še posebej fotografij), ki predstavljajo novejše arhitekturne elemente, oglase ali modne kreacije, na katerih se lahko pojavi blagovna znamka (žig, kratica, logotip itn.). Portal si pridržuje pravico odstraniti in ne objaviti vsebine, ki je v nasprotju s temi Splošnimi pogoji. Portal si pridržuje pravico odstraniti vsebine (predvsem fotografije in video posnetke), ki prikazujejo mladoletne osebe, ali če so le-te z neprimerno vsebino.

Na Portalu so vam lahko na voljo posebni oddelki. Portal lahko organizira tekmovanja ali posebne aktivacije za svoje uporabnike. Na Portalu je mogoče namestiti prenosne vsebine in spletne aplikacije. V takšnem primeru bodo posebna pravila, ki poleg teh Splošnih pravil, veljajo za te oddelke, tekmovanja ali aktivacije ali prenosne spletne vsebine in aplikacije, objavljena in na voljo za uporabnike Portala z obveznostjo, da ravnajo v skladu z njimi.S pristopom k vsaki takšni posebni vsebini Portala sprejemate, da boste sledili posebnim pogojem pristopa in uporabe teh vsebin v celoti.

Na portalu se lahko pojavi prostor, namenjen za nastavitev in spremembo uporabniške vsebine, kot so, na primer, besedila, fotografije, video posnetki in drugo. Uporabniške vsebine, ki jih objavite na Portalu, so vaša osebna odločitev in odgovornost. Opozarjamo Vas, da uporabniška vsebina ne sme kršiti veljavnih zakonov, moralnih standardov niti pravic drugih. V tem kontekstu si pridržujemo pravico, da kadar koli odstranimo s Portala uporabniške vsebine, ki so nezakonite in / ali v nasprotju z moralnimi standardi in / ali pravicami drugih.

Na portalu se lahko pojavi prostor, namenjen za aktivnosti uporabnika, ki omogoča, da se vsebine na Portalu delijo, komentirajo in / ali ovrednotijo. Opozarjamo Vas, da s takšnimi dejavnostmi na Portalu podatki, vsebine, komentarji ali ocene, ki jih podajate, postanejo dostopni vsem, ki obiščejo Portal ali katero koli drugo spletno stran tretjih oseb, ki je povezana s Portalom, tako, da bodo postali vidni. Portal v kakršnem koli primeru ni odgovoren za Vaše objave, komentarje ali za njihovo uporabo s strani drugih uporabnikov. Opozarjamo Vas, da se z uporabniškimi dejavnostmi ne smejo kršiti veljavni zakoni, moralni standardi in pravice drugih. V tem kontekstu si pridržujemo pravico kadar koli odstraniti s Portala vsak komentar ali drugo uporabniško dejavnost, ki je nezakonita in / ali v nasprotju z moralnimi standardi in / ali pravicami drugih.

Opozarjamo Vas, da bo pri uporabi možnosti uporabniških vsebin ali uporabniških dejavnosti neposredno preko Portala ali prek spletnih strani tretjih oseb (vključno z družbenimi omrežji), Portalu omogočen vpogled v osnovne podatke, ki ste jih nastavili kot dostopne na teh straneh (na primer, ime in priimek, prikazana slika, datum rojstva, spol, omrežje, seznam prijateljev, ljudje, ki jih spremljate ali ki spremljajo vas, komentarji in / ali vaše ocene, kot tudi drugi podatki, za katere ste se odločili, da jih delite z drugimi). Za dostopnost in vrsto dostopnih podatkov sami odgovarjate. Če si več ne želite, da bi nekateri od vaših podatkov še naprej bili objavljeni na Portalu, ali da bodo še naprej dostopni, potem morate izbrisati nastavljene vsebine oziroma dejavnosti, oziroma morate spremeniti ustrezne nastavitve zasebnosti svojih nalogov na spletnih straneh tretjih oseb. Portal ne odgovarja za dostopnost Vaših podatkov, niti za časovno obdobje, ki nastane od trenutka spremembe parametrov zasebnosti Vašega računa na spletnih straneh tretjih oseb in brisanja Vaših dejavnosti na Portalu oziroma internetu

Nekatere vsebine in dejavnosti, ki jih izvajate kot uporabnik, se lahko pojavijo na spletnih straneh tretjih oseb, s povezovanjem, oziroma s pomočjo povezav na spletnih straneh tretjih oseb, ki kažejo na Portal, ali obratno (predvsem družbena omrežja, kot so Facebook, Twitter, Youtube, Dailymotion itn.). Opozarjamo Vas, da Portal ne upravlja teh strani, da se na teh straneh uporabljajo njihova splošna in posebna pravila za pristop in uporabo ter, da ste za usklajenost uporabniških vsebin, ki jih nastavljate na Portalu, oziroma uporabniških dejanj, ki jih opravljate na Portalu s spletnih strani tretjih oseb, izključno sami odgovorni. Portal ne odgovarja za uporabo vsebine s Portala na straneh tretjih oseb v skladu s pogoji uporabe, ki jih določa ta stran, oziroma družbeno omrežje, predvsem pa v kontekstu pravic teh strani v zvezi z dostopnimi vsebinami, njihovim trajanjem in brisanjem vsebin. Opozarjamo Vas, da je lahko vsebina na drugih spletnih straneh "virusna" in da Portal ne prevzema odgovornosti v primerjavi s tistimi, ki imajo pravice.

Ne glede na zgoraj navedene pogoje zagotovite vsa potrebna pooblastila za uporabo vsebin oziroma za uporabniške dejavnosti na Portalu.

Če opazite kakršne koli uporabniške vsebine ali uporabniške dejavnosti na Portalu, ki so v nasprotju s temi Splošnimi pravili ali s posebnimi pravili, ki veljajo za posamezne vsebine na Portalu, lahko vložite pritožbo administratorju Portala. Za pritožbe tretjih oseb, ki so v zvezi z vsebino ali dejavnostmi, ki ste jih Vi izvajali na Portalu, odgovarjate samostojno.

Prav tako je prepovedano, da vsebine ali dejavnosti, ki jih izvajajo drugi uporabniki Portala, uporabljate na način, da bi bila takšna uporaba v nasprotju s pravili uporabe drugih vsebin, ki se nahajajo na Portalu, oziroma brez predhodnega izrecnega soglasja. Vse zahteve za uporabo oziroma pooblastila, kot tudi pritožbe, se naslovijo na: office@make-up.sl

5. PODATKI, KI SO NAVEDENI NA SPLETNI STRANI

Portal se bo trudil zagotoviti ažuriranje vseh vsebin in podatkov, ki jih vsebuje, vendar ne zagotavlja garancij glede ažurnosti, pravočasnost ali celovitost katere koli informacije ali vsebine na Portalu. Opozarjamo Vas, da do nepravilnosti in napak v zvezi s podatki ali vsebinami, ki so objavljeni na Portalu, lahko pride zaradi tehničnih napak pri prenosu podatkov ali pri branju podatkov. Portal ne more jamčiti za varnost spletnega omrežja, vendar si bo prizadeval, da se zagotovi varnost Portala. Vse zaznane pomanjkljivosti ali nepravilnosti v zvezi z delovanjem Portala lahko naslovite na: office@make-up.sl.

Če ni drugače določeno, izdelki in storitve, predstavljeni na Portalu, ne vključujejo prodajne ponudbe, ampak služijo le za splošno predstavitev izdelkov in storitev, ki jih ponujamo.

Nasveti, ki jih objavimo na Portalu, oziroma diagnostična orodja, ki so lahko občasno na voljo, predstavljajo simulacije, s pomočjo katerih pridobimo nasvete. Informacije, ki jih je mogoče dobiti na podlagi teh orodij, so le indikativne narave in v nobenem primeru ne nadomeščajo medicinske diagnoze, kliničnih nasvetov ali zdravljenja. Portal ne zagotavlja popolnega zadovoljstva z nasveti, ki jih dobite pri uporabi teh orodij in ne prevzema odgovornosti za njihovo uporabo. Za vse dodatne informacije ali v primeru dvoma vam priporočamo, da se posvetujete s svojim zdravnikom in / ali s farmacevtom, ali nam pišete na naslov: office@make-up.sl.

Besedne povezave na Portalu lahko opravijo preusmeritve na spletne strani tretjih oseb, ki so lahko različne skupnosti, informativne narave ali služijo za e-poslovanje, in njihove vsebine Portal ne nadzoruje. Portal v kakršnem koli primeru ni odgovoren za vsebino in izvedbo teh spletnih strani, niti ne jamči za zanesljivost in točnost podatkov in vsebin, ki so navedeni na spletnih straneh tretjih oseb. Če želite ustvariti spletno povezavo, ki bi vodila k našemu Portalu, lahko zahtevek za pooblastilo naslovite na: office@make-up.sl.

Da bi na čim boljši način izkoristili funkcije naše spletne strani, je priporočljivo, da omogočite sprejem piškotkov. Ne pozabite, da Vas z uporabo piškotkov ne moremo identificirati in da se informacije, shranjene na Vašem računalniku s pomočjo piškotkov, hranijo 6 mesecev. Sprejem piškotkov lahko onemogočite, tako da spremenite nastavitve svojega brskalnika.

6. OSEBNI PODATKI

Morda bomo zbirali Vaše osebne podatke, še posebej, če (i) se prijavite za storitev, (ii) prevzamete prenosljive vsebine, (iii) če uporabljate podstrani in / ali diagnostično sredstvo, (iv) sodelujete v igri / tekmovanju (v), če nam pošljete elektronsko obvestilo, (vi) izpolnite anketo ali raziskovanje, ali (vii) pri komuniciranju s spletno stranjo prek spletnih strani tretjih oseb ali neposredno na takšnih straneh.

S sprejetjem katere koli od zgoraj navedenih dejavnosti, Vi podajate svoje izrecno soglasje za zbiranje in obdelavo podatkov, za katere ste omogočili, da so nam dostopni.

Z osebnimi podatki, ki jih Portal zbere, se bo ravnalo v skladu z Zakonom o zaščiti osebnih podatkov in s sprejeto politiko zaščite osebnih podatkov. Zbiranje in obdelava osebnih podatkov se opravita izključno le za potrebe Portala in le za naslednje namene:

 • Statistična raziskovanja: Vaše podatke in dejavnosti bomo zbrali in obravnavali (predvsem, strani, ki jih obiskujete, in oglase, na katere ste kliknili) tako, da lahko določimo Vaš profil in naše storitve bolj prilagodimo Vašim pričakovanjem. Naša statistična raziskovanja so strogo zaupna;
 • Spremljanje razmerja z uporabnikom: če nam pošljete obvestilo, se Vaši podatki shranijo in uporabijo za odgovor na Vaše vprašanje ter za spremljanje razmerja;
 • Ponudba storitev: pošiljanje biltena, dostop do določenih strani z nasveti itn.;
 • Prilagajanje spletne strani Vašim potrebam.

Vaši osebni podatki so lahko posredovani partnerjem in sodelavcem Portala, le če ste odklenili za to namenjeno okence, in s tem ste nas izrecno pooblastili za takšno dejavnost.

V skladu z veljavnim zakonom o zaščiti osebnih podatkov imate pravico, da v vsakem trenutku pristopite k svojim osebnim podatkom, omejite soglasje za njihovo nadaljnjo obdelavo, zahtevate njihovo spremembo ali dopolnitev in jih lahko izbrišete. To pravico lahko uresničite kadar koli po pošiljanju elektronske pošte skupaj s fotokopijo svoje osebne izkaznice ali potnega lista na naš naslov: office@make-up.sl.

Opozarjamo Vas, da na spletnih straneh tretjih oseb lahko vlada drugačna praksa zbiranja in obdelave osebnih podatkov, kot na Portalu. Opozarjamo Vas, da nimamo nikakršnega nadzora nad zbiranjem in obdelavo podatkov na straneh tretjih oseb in zato Vam predlagamo, da si ogledate njihovo politiko zaščite osebnih podatkov. Vzemite v poštev, da so spletne povezave na strani objavljene le zato, da bi Vam olajšali spletno navigacijo. Obiskovanje spletnih strani tretjih oseb je odvisno le od Vaše izbire in takšno dejavnost prevzamete na svojo odgovornost.

7. SPREMEMBE SPLETNE STRANI IN POGOJEV UPORABE

Portal si pridržuje pravico do spremembe vsebine in podatkov, ki se pojavijo na Portalu. Spremembe se lahko opravijo, predvsem zaradi usklajevanja oziroma spoštovanja zakona, veljavnih predpisov in njihovih popravkov, kakor tudi zaradi izboljšanja vsebine in funkcioniranja Portala, vendar tudi na podlagi lastne presoje. Če bodo takšne spremembe zahtevale spremembe teh Splošnih pogojev, bo Portal opravil potrebne spremembe.

Splošna pravila so vedno dostopna na Portalu, vključujoč tudi vse spremembe in dopolnitve. Obveznost vsakega uporabnika je, da vsebino Splošnih pravil redno preverja pred ponovnim pristopom k Portalu in izključno uporabnik odgovarja za izpolnitev te obveznosti.

Registrirajte se / Prijavite se